Правила и условия

Правила

  • В детската занималня се влиза със специални леки обувки предназначени за ползване само в занималнята. Веднъж месечно родителя почиства пантофите на детето.
  • При нанасяне на щети на имуществото в детския център, родителите заплащат двойно стойността на щетата.
  • Родителите могат по всяко време да се информират за детето си на посочения за контакт телефон.
  • Децата се водят здрави в детския център.
  • Не се допуска детето да напуска само центъра, освен при изричното съгласие и попълнена декларация от страна на родителя.
  • Такси се възстановяват през учебната година само по здравословни причини. 
  • В летния период такси се възстановяват само при записване за 1 месец или повече.
  • Работно време на детския център е от 8:00 до 18:30ч.